PRODAJA PELETA VALJEVO

Kako se pravi pelet?

Tehnološkim procesom prerade piljevine koja se sastoji od mlevenja, zatim sušenja i presovanja dobijamo prepoznatljiv oblik peleta.
Važno je napomenuti da tokom procesa proizvodnje peleta ne dodajemo nikakve adidive i hemikalije.
VISOKO KVALITETAN PELET VALJEVO

Od kog drveta je naš pelet?

Standardizovani oblikovani štapići proizvedeni su od visoko kvalitetnog prirodnog bukovog drveta.
U ponudi uvek imamo više proizvođača peleta
VAŽNOST VALGE U BUKOVOM PELETU

Jedna od najvažnijih stavki je količina vlage u sirovom drvetu od koje zavisi kolika će biti učinkovitost prilikom sagorevanja samog peleta.

FOTO-GALERIJA PROIZVODA

Ponuda bukovog peleta - Stovarište Jagodić

Da li vas zanima još nešto osim bukovog peleta?

Pored peleta stovarište Jagodić u ponudi ima rezanu građu, šoder, cement, kreč, daske za šalovanje, armaturu, krovne materijale i još mnogo toga.